Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 59 bất động sản.
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 39.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 174.3 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/03/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/03/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2020
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2020