Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 320 bất động sản.
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 102.29 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 64.22 Triệu/tháng
Diện tích: 108.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 102.74 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 440 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 85.62 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 68.04 Triệu/tháng
Diện tích: 187.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 342 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 1500 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2018