Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 287 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 308 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 43.2 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 29.45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 74.83 Triệu/tháng
Diện tích: 187.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2018