Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 204 bất động sản.
Mức giá: 89.06 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 41 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 174.3 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2019