Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 187 bất động sản.
Mức giá: 46.2 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 56.7 Triệu/tháng
Diện tích: 71.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 85.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 100.17 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 65.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 67.1 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 98.7 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 157.78 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 540 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017