Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 271 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 119 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017