Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 262 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 137.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 133.62 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 180.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 55.35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 157.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/03/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/03/2018