Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 212 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 157.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 77.94 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 85.62 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 102.74 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 440 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 64.22 Triệu/tháng
Diện tích: 108.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 180.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 102.29 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
25/07/2017