Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 119 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 39.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 524 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 97.68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 97.68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 342 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
26/11/2020