Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 82 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 97.68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 630 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 5.00 Triệu/tháng
Diện tích: 71.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2021