Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 236 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 77.94 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 180.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 133.74 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 52.89 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 174.3 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/11/2018