Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 612 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 630 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 114.4 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 231 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 231 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 505 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020