Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 100 bất động sản.
Mức giá: 155 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 1.04 Tỷ/tháng
Diện tích: 1541 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 122.2 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
26/11/2020