Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 86 bất động sản.
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 68.8 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 285 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/03/2017