Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 191 bất động sản.
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 448 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 330 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
23/11/2017