Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 170 bất động sản.
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 74.8 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
19/08/2017