Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 121 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 59.85 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72.6 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 60.5 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 283.5 Triệu/tháng
Diện tích: 2496 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2018