Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 97 bất động sản.
Mức giá: 155 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 1.04 Tỷ/tháng
Diện tích: 1541 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 376 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
11/05/2021