Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 177 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
17/11/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 122.2 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
15/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
14/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
13/11/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
12/11/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 72.6 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
12/11/2019