Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Quận 6. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 6 79 bất động sản.
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 1680 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 145 Triệu/tháng
Diện tích: 1680 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
02/03/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 1020 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
01/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/02/2021
Mức giá: 155 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
28/02/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/02/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 6, Hồ Chí Minh
27/02/2021