Cho thuê nhà mặt phố theo đường tại quận 3

Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Nguyễn Thông

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Nguyễn Thông. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Nguyễn Thông 75 bất động sản.
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 93.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 138 Triệu/tháng
Diện tích: 299.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 93.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 128 Triệu/tháng
Diện tích: 297 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 93.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 20 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
22/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 93.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 895 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 93.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 297 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/04/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/04/2017