BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 5,376 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Thủ Đức, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 1.65 Tỷ/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 56.3 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 74.32 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 11.38 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 18.22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/03/2017