Cho thuê nhà riêng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 611 bất động sản.
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 286 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 56.64 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 682 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 158.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 44.76 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 44.52 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 44.52 Triệu/tháng
Diện tích: 530 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 55.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 111.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/12/2016