Cho thuê nhà riêng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 512 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 113.25 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 75.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 57.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 47.75 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 136.44 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 780 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 119 Triệu/tháng
Diện tích: 324 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 79.9 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/11/2017