Cho thuê nhà riêng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 419 bất động sản.
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 1575 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 178 Triệu/tháng
Diện tích: 915 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 224 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 142.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 56.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 51.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 35000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 22000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/03/2019