Cho thuê nhà riêng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 490 bất động sản.
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 54 Triệu/tháng
Diện tích: 79.9 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 105.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/11/2018