Cho thuê nhà riêng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 622 bất động sản.
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 67.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 78.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 234 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 121.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 101.93 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 91.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2017