Cho thuê nhà riêng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 503 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 234 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 59.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 100.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 90.38 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 56.48 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 1.20 Tỷ/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/05/2019