Cho thuê nhà riêng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 144 bất động sản.
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 93.75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 49.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 15.8 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 140 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/06/2021