Cho thuê nhà riêng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 577 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 51.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/10/2019