Cho thuê nhà riêng tại Quận 3

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 3. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3 164 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 432 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 33.8 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: 33.8 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
31/03/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
30/03/2020
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/03/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 58.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/03/2020