BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 28,583 bất động sản.
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 23.1 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 88.2 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 46.2 Triệu/tháng
Diện tích: 226 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 345 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 345 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/04/2019
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/04/2019