BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 35,584 bất động sản.
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 203 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 180 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 189 Triệu/tháng
Diện tích: 71.44 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 283.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 157.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 378 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 273 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 231 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 252 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 178.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2800 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 1050 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2018