BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 31,675 bất động sản.
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 90.88 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 83 Triệu/tháng
Diện tích: 156.4 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 294.77 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 187.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 83.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 101.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 90.78 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 76 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 294 Triệu/tháng
Diện tích: 190.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 560 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 121.8 Triệu/tháng
Diện tích: 149.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 125 Triệu/tháng
Diện tích: 164 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 203.85 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 378 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 588 Triệu/tháng
Diện tích: 199.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2019