BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 34,651 bất động sản.
Mức giá: 79.31 Triệu/tháng
Diện tích: 136.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 161.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 116.6 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 65.66 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 152 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 122 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 110.25 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 112 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 55.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 247 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/09/2018