Cho thuê nhà riêng theo đường tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê nhà riêng tại Đường Trần Não

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Trần Não. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Trần Não 88 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
30/04/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 65.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
29/04/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
26/04/2017