Cho thuê nhà riêng theo đường tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê nhà riêng tại Đường Trần Não

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Trần Não. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Trần Não 123 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 111.43 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 55.71 Triệu/tháng
Diện tích: 209 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 107.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 213.2 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/09/2018