Cho thuê nhà riêng theo đường tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê nhà riêng tại Đường Trần Não

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Trần Não. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Trần Não 67 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 466 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 315 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 213.2 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2019
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2019
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/07/2019