Cho thuê nhà riêng theo đường tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê nhà riêng tại Đường Trần Não

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Trần Não. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Trần Não 116 bất động sản.
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 27.26 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 68.21 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 58.8 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 35.7 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 58.8 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/06/2018