Cho thuê căn hộ chung cư tại Thảo Điền Pearl

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Thảo Điền Pearl. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Thảo Điền Pearl 87 bất động sản.
Mức giá: 25.3 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 14.8 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/12/2017
Mức giá: 22.52 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 17000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 17000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 105.2 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/12/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2017