Cho thuê căn hộ chung cư tại Thảo Điền Pearl

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Thảo Điền Pearl. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Thảo Điền Pearl 151 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 25.3 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 24.52 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 14.8 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 23.34 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 28.98 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 24.78 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 36.05 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 17.8 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2017