Cho thuê căn hộ chung cư tại The CBD Premium Home

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại The CBD Premium Home. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: The CBD Premium Home 91 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 8.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 80.15 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/11/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/11/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/11/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/11/2018
Mức giá: 8.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 80.15 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/11/2018
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
06/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/11/2018
Mức giá: 7.4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/11/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/11/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/11/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/11/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
05/11/2018