Cho thuê căn hộ chung cư tại Chung cư Bình Minh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Chung cư Bình Minh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Dự án: Chung cư Bình Minh 29 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 109 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 118 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/02/2019
19/02/2019
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/02/2019