Cho thuê nhà riêng theo đường tại quận 2

Xem thêm»

Cho thuê nhà riêng tại Đường Thảo Điền

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Thảo Điền. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Thảo Điền 32 bất động sản.
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 62.33 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 26.71 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 111.4 Triệu/tháng
Diện tích: 946 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 33.8 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 67.61 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 135.12 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 202.68 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 33.78 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 67.68 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 135.7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 135.5 Triệu/tháng
Diện tích: 1300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 112.73 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 33.82 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 180.88 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 18.15 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
15/02/2017