Cho thuê nhà riêng tại Đường Thảo Điền

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường Thảo Điền. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Đường/Phố: Thảo Điền 20 bất động sản.
Mức giá: 35.63 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 95.76 Triệu/tháng
Diện tích: 547 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 100.22 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 111.4 Triệu/tháng
Diện tích: 94.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2016
Mức giá: 62.33 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2016
Mức giá: 26.71 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2016
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2016
Mức giá: 55.66 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2016
Mức giá: 111.35 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/10/2016
Mức giá: 89.08 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/10/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/10/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
11/10/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
10/10/2016
Mức giá: 66 Triệu/tháng
Diện tích: 495 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
07/10/2016