Cho thuê nhà riêng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 78 bất động sản.
Mức giá: 1.85 Tỷ/tháng
Diện tích: 143 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 1.70 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/03/2017