Cho thuê nhà riêng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 78 bất động sản.
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 121 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/04/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
23/04/2017