Cho thuê nhà riêng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 125 bất động sản.
Mức giá: 30000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 110.25 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 999 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 1.33 Tỷ/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/06/2019
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 1.33 Tỷ/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/06/2019
Mức giá: 1.33 Tỷ/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/06/2019