Cho thuê nhà riêng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 85 bất động sản.
Mức giá: 1.60 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 1.60 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 1.60 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 1.60 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 1.60 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 1.60 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 1.60 Triệu/tháng
Diện tích: 123 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
13/01/2017