Cho thuê nhà riêng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 160 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
22/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
21/08/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 42000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
20/08/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
19/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/08/2019
17/08/2019
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
17/08/2019