Cho thuê nhà riêng tại Quận 4

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 4. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 4 60 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: 2.02 Tỷ/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 8.9 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 29 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 2.9 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2018
Mức giá: 325 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
08/12/2018
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 57.6 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
07/12/2018