Cho thuê nhà riêng tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 88 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 495 Triệu/tháng
Diện tích: 29 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 58.8 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 60.9 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 94.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2018
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2018