Cho thuê nhà riêng tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 67 bất động sản.
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 588 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/10/2018