Cho thuê nhà riêng tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 75 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 137.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/09/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 94.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/09/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/09/2017