Cho thuê nhà riêng tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 27 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/02/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 60.9 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/02/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 112.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 157 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/02/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 94.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/02/2019
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 49.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/02/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 81.81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
12/02/2019
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
30/01/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 78.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
29/01/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
27/12/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/12/2018
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/12/2018