Cho thuê nhà riêng tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 92 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 64.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 46 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 94.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/01/2018
Mức giá: 3.2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/01/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/01/2018
14/01/2018