Cho thuê nhà riêng tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 84 bất động sản.
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 325 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 412.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/07/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/07/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
19/07/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/07/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/07/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/07/2017