Cho thuê nhà riêng tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 91 bất động sản.
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 94.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/08/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 411 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/08/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 15 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/08/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/08/2017
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 8.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/08/2017