Cho thuê nhà riêng tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 134 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
06/12/2016