Cho thuê nhà riêng tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 81 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 412.5 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 920 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
21/02/2017