Cho thuê nhà riêng tại Quận 11

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 11. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 11 156 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 16000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 60.9 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 78.4 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80.6 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
16/06/2019
Mức giá: 2.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: 1.85 Tỷ/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
15/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
14/06/2019
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
13/06/2019