Cho thuê nhà riêng tại Quận Gò Vấp

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Gò Vấp. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Gò Vấp 344 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 4.50 Triệu/tháng
Diện tích: 425 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 387 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
09/12/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 234 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 235 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 235 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 297 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
06/12/2019