Cho thuê căn hộ chung cư tại Tòa Nhà Horizon

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Tòa Nhà Horizon. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Dự án: Tòa Nhà Horizon 156 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 25.5 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 22.7 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 24.01 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 17.46 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
26/11/2020