Cho thuê căn hộ chung cư tại Tòa Nhà Horizon

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Tòa Nhà Horizon. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Dự án: Tòa Nhà Horizon 606 bất động sản.
Mức giá: 29.9 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 29.27 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
24/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 24.77 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 22.93 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 24.02 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 26.21 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 24.02 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 24.77 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
21/01/2017