Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao Ốc BMC

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao Ốc BMC. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Dự án: Cao Ốc BMC 131 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/03/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
07/03/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 1.70 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 22.27 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/03/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
05/03/2021