Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao Ốc BMC

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao Ốc BMC. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Dự án: Cao Ốc BMC 235 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 20.5 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 1.60 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 15.28 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 17.46 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
17/01/2019