Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao Ốc BMC

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao Ốc BMC. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Dự án: Cao Ốc BMC 182 bất động sản.
Mức giá: 86 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 22.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 134 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 86 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
01/06/2020