Cho thuê nhà mặt phố theo đường tại quận 1

Xem thêm»

Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Trần Quang Khải

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Trần Quang Khải. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1. Đường/Phố: Trần Quang Khải 228 bất động sản.
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 356 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 66.81 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 71.26 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 342 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 56.6 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 296 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 124.96 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 56.65 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 49.54 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 45.06 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/03/2017