Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 322 bất động sản.
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/12/2019
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/12/2019