Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 553 bất động sản.
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/03/2021