Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 61 bất động sản.
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 34.1 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 1.48 Tỷ/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/07/2017