Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 110 bất động sản.
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/01/2017
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 22.63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 362.5 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 39.6 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
11/01/2017