Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 186 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 51.2 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 25.9 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2019