Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 64 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 1.65 Tỷ/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 362.5 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 980 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 100.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 1.35 Tỷ/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/03/2017