Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 353 bất động sản.
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/06/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/06/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/06/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/06/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/06/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
07/06/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
06/06/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/06/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/06/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/06/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/06/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/06/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/06/2021
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/06/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/06/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/06/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/06/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
04/06/2021