Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 199 bất động sản.
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 1700 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 378 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 378 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/08/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 39.6 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 475 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/08/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/08/2018