Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 55 bất động sản.
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/08/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/08/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 34.1 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 39.6 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 362.5 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/08/2017
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/08/2017
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/08/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/08/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
08/08/2017