Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 74 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 170 Triệu/tháng
Diện tích: 362.5 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 1.60 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 1.40 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
15/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
10/02/2017