Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 130 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 68.4 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 43.75 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 1.6 Triệu/tháng
Diện tích: 14 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
17/01/2018