Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 340 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 5.8 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 68.8 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 31.5 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
13/12/2018