Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 386 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 475 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
27/11/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/11/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
26/11/2020