Cho thuê nhà riêng tại Quận 8

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 8. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 8 174 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 1.10 Tỷ/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/06/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
23/06/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 300 Triệu/tháng
Diện tích: 475 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
22/06/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 31.5 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
21/06/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
20/06/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 1.82 Tỷ/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/06/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
18/06/2018