Cho thuê nhà riêng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 223 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 19.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: 1.99 Tỷ/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/07/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/07/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/07/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/07/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/07/2019