Cho thuê nhà riêng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 120 bất động sản.
Mức giá: 75.34 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 81.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 81.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/07/2017