Cho thuê nhà riêng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 124 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 22.54 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 93.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 58.96 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
06/12/2016