Cho thuê nhà riêng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 109 bất động sản.
Mức giá: 1.55 Tỷ/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 1.30 Tỷ/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 62.33 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 75.34 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 650 Triệu/tháng
Diện tích: 407 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 2268 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 800 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/01/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/01/2019