Cho thuê nhà riêng tại quận 5

Cho thuê nhà riêng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 66 bất động sản.
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/03/2020