Cho thuê nhà riêng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 102 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 650 Triệu/tháng
Diện tích: 407 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 11.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 2268 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 331 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 295 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
15/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/11/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 69 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/11/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
14/11/2018