Cho thuê nhà riêng tại Quận 5

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 5. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5 70 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/03/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
24/03/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/03/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/03/2019
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 18 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/03/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 2268 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 59.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 55.68 Triệu/tháng
Diện tích: 104.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/03/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/03/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: 50.07 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/03/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
19/03/2019