Cho thuê nhà riêng tại huyện nhà bè

Cho thuê nhà riêng tại Huyện Nhà Bè

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Huyện Nhà Bè. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Nhà Bè 88 bất động sản.
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 3.6 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 39.9 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 36000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 410 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 3.6 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 60 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
19/10/2016