Cho thuê nhà riêng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 102 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 92.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/03/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/03/2018