Cho thuê nhà riêng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 113 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/09/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 168 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 3.00 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 41 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 295 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/09/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 161 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/09/2018
Mức giá: 1.70 Tỷ/tháng
Diện tích: 31 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/09/2018