Cho thuê nhà riêng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 92 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 1.32 Tỷ/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/05/2019
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/05/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/05/2019
Mức giá: 1.75 Tỷ/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/05/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/05/2019