Cho thuê nhà riêng tại quận 9

Cho thuê nhà riêng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 92 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/11/2018
Mức giá: 1.35 Tỷ/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/11/2018
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/11/2018
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/11/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 43 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/11/2018
Mức giá: 155 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
03/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
01/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
31/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
31/10/2018
Mức giá: 1.19 Tỷ/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/10/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
29/10/2018