Cho thuê nhà riêng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 39 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/06/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/06/2017
Mức giá: 3.3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/06/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/06/2017
16/06/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/06/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/06/2017