Cho thuê nhà riêng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 55 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
30/05/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
29/05/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
29/05/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
29/05/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
29/05/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
29/05/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
29/05/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
29/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 3.3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/05/2017
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/05/2017
Mức giá: 124.96 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/05/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/05/2017
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/05/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/05/2017