Cho thuê nhà riêng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 111 bất động sản.
Mức giá: 1.2 Triệu/tháng
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/01/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 172 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/01/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/01/2017