Cho thuê nhà riêng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 74 bất động sản.
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 3.00 Triệu/tháng
Diện tích: 162.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 3.00 Triệu/tháng
Diện tích: 162.5 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/01/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 80.64 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/01/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/01/2019
Mức giá: 115.5 Nghìn/m²/tháng
Diện tích: 158 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/01/2019
Mức giá: 3.00 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/01/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 388 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/01/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 388 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/01/2019