Cho thuê nhà riêng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 87 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 208 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/02/2017
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
12/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/02/2017
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/02/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/02/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 238 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
08/02/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/02/2017
07/02/2017