Cho thuê nhà riêng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 87 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 1495 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 284 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 16 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/10/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 153 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
15/10/2016