Cho thuê nhà riêng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 49 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
19/09/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
14/09/2017
Mức giá: 400 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
13/09/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
11/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
10/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/09/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
09/09/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
07/09/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
06/09/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
05/09/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/09/2017
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
04/09/2017
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
31/08/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
31/08/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 243 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
28/08/2017