Cho thuê nhà riêng tại Quận 9

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 9. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 9 89 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
23/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 1.13 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
22/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
21/03/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
20/03/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/03/2017
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
18/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 113 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
17/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 159 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/03/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/03/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/03/2017
Mức giá: 113.9 Triệu/tháng
Diện tích: 2000 m²
Quận/Huyện : Quận 9, Hồ Chí Minh
16/03/2017