Cho thuê nhà riêng tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 31 bất động sản.
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 186 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 159 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 1.10 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/02/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 245 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/02/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/02/2020
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
23/02/2020
Mức giá: 3.20 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/02/2020
Mức giá: 20 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/01/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
09/01/2020