Cho thuê nhà riêng tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 39 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/01/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 3.20 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/01/2021
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/01/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/01/2021
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
13/01/2021
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
11/01/2021
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
11/01/2021
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
11/01/2021
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
11/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/01/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/01/2021
Mức giá: 5.8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
31/12/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
30/12/2020