Cho thuê nhà riêng tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 71 bất động sản.
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 2.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 94.6 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 94.6 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 160.6 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 8.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 1.99 Tỷ/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/04/2019