Cho thuê nhà riêng tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 91 bất động sản.
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/01/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 8.5 Triệu/tháng
Diện tích: 67.2 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
17/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 33 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/01/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/01/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/01/2019
Mức giá: 5.2 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
14/01/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
12/01/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
12/01/2019
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 31.5 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
12/01/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
12/01/2019
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
12/01/2019