Cho thuê nhà riêng tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 108 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
22/09/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 1.40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 1.00 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
21/09/2018