Cho thuê nhà riêng tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 162 bất động sản.
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 74.2 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60.75 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
01/12/2016