Cho thuê nhà riêng tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 296 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 6.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 1.50 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 6 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 6 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/01/2018