Cho thuê nhà riêng tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 177 bất động sản.
Mức giá: 700 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 840 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
27/10/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
26/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
25/10/2016