Cho thuê nhà riêng tại Quận 12

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 12. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 12 48 bất động sản.
Mức giá: 3.20 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 5.8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
19/09/2020
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/09/2020
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/09/2020
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
18/09/2020
Mức giá: 850 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/09/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
16/09/2020
Mức giá: 830 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/09/2020
Mức giá: 830 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
12/09/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
10/09/2020
Mức giá: 830 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
09/09/2020
Mức giá: 830 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
08/09/2020
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
06/09/2020
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
31/08/2020