Cho thuê nhà riêng tại quận tân phú

Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Phú

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Phú. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú 182 bất động sản.
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/10/2020
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/10/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/10/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
17/10/2020