Cho thuê nhà riêng tại quận tân phú

Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Phú

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Phú. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú 254 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 62.5 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 58.3 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
02/12/2016