Cho thuê nhà riêng tại quận tân phú

Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Phú

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Phú. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Phú 169 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 146 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
08/08/2020