Cho thuê nhà riêng tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 452 bất động sản.
Mức giá: 44.6 Triệu/tháng
Diện tích: 177.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 33.2 Triệu/tháng
Diện tích: 73.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 62.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 384 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 248 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 248 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 61 Triệu/tháng
Diện tích: 154 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/02/2019