Cho thuê nhà riêng tại Quận 10

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 10. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10 565 bất động sản.
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 518 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 8.8 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 250 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 270 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 37 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/04/2019