Cho thuê nhà riêng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 1,873 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 35.7 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 109.2 Triệu/tháng
Diện tích: 580 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 35.7 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 52.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 31.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 67.2 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
17/01/2018