Cho thuê nhà riêng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 2,351 bất động sản.
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 82.5 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 47 Triệu/tháng
Diện tích: 191 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 33.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 873.6 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 189 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 126 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
16/11/2018