Cho thuê nhà riêng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 2,835 bất động sản.
Mức giá: 456 Triệu/tháng
Diện tích: 2700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 68.4 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 134 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 130 Triệu/tháng
Diện tích: 1900 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 137 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 228 Triệu/tháng
Diện tích: 840 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 34.2 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 68.4 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 91.2 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
01/04/2020