Cho thuê nhà riêng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 1,662 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
03/08/2021
Mức giá: 79.8 Triệu/tháng
Diện tích: 214 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 45.6 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 114 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 57 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 103 Triệu/tháng
Diện tích: 1921 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 246 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 235 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 148 Triệu/tháng
Diện tích: 513 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 1000 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 45.6 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
02/08/2021