Cho thuê nhà riêng tại Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2 3,191 bất động sản.
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 226 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 225 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 53 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019
Mức giá: 83 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/10/2019