Cho thuê nhà riêng theo Phường tại quận 2

Cho thuê nhà riêng tại Phường Bình An, Quận 2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Phường Bình An, Quận 2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 2. Phường/Xã: Bình An 369 bất động sản.
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 46.2 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 56.7 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 27.5 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 248 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
21/02/2018