Cho thuê nhà riêng tại huyện bình chánh

Cho thuê nhà riêng tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Huyện Bình Chánh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 120 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 276 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 43.2 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
22/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 67.2 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
20/01/2018
Mức giá: 2.5 Trăm nghìn/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
19/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/01/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
17/01/2018