Cho thuê nhà riêng tại huyện bình chánh

Cho thuê nhà riêng tại Huyện Bình Chánh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Huyện Bình Chánh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Chánh 110 bất động sản.
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 2.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 365 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 175 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 2.8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
02/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
02/12/2016