Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 240 bất động sản.
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 44.5 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 48.99 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 98.4 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 57.6 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/02/2017