Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 523 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 28.4 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 30.8 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 34 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/01/2018