Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 359 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 56.7 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 45.3 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 33.98 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 88.2 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 144.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 270 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
03/12/2016