Cho thuê nhà riêng tại quận tân bình

Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 246 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 350 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 35.62 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
06/03/2021