Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 343 bất động sản.
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 84.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 280 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 1.60 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
28/11/2020