Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 256 bất động sản.
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 68.31 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 101.68 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 44.5 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 48.99 Triệu/tháng
Diện tích: 255 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 45.03 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 675 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 39 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
25/05/2017