Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 316 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 26 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 26000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
12/12/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 84.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 21000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 45000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 20000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 40000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 880 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 35000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 68.4 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
12/12/2018