Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 153 bất động sản.
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 15.9 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
24/06/2021
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 157.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 62.58 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
23/06/2021