Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 325 bất động sản.
Mức giá: 1.50 Tỷ/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/08/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 21 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 91.2 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/08/2017