Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 165 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 84.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 68.31 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 28.4 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 30.8 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 15.5 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
20/04/2019
Mức giá: 5.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 4.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 3.05 Tỷ/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 35000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 107.1 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 32000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 21000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2019
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/04/2019