Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Tân Bình. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Tân Bình 294 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 106.9 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 675 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 520.95 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 108.17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 129.5 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
17/01/2017