Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Thạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh 1,108 bất động sản.
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 88.2 Triệu/tháng
Diện tích: 147 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 138 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 227 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 978 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 347 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
24/09/2020