Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Thạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Thạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Thạnh 832 bất động sản.
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 408 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 232 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 30000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 550 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 256 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 35000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 750 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 21 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 26800.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019
Mức giá: 45000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
27/05/2019