Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao ốc Nguyễn Phúc Nguyên

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao ốc Nguyễn Phúc Nguyên. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Dự án: Cao ốc Nguyễn Phúc Nguyên 33 bất động sản.
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 101 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2020
17/01/2020
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/01/2020
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
16/01/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/01/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/01/2020
Mức giá: 14.5 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/01/2020
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/01/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/01/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/01/2020
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/01/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/01/2020
Mức giá: 1.40 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/01/2020
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/01/2020
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/01/2020
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/01/2020