BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 55,929 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
25/04/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2018
24/04/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 67 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 10.5 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 58 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/04/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Nhà Bè, Hồ Chí Minh
24/04/2018