BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 11,605 bất động sản.
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 44 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 273 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 197 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 270.6 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 31.83 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 279 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: 171 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 370 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 207 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 34 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 310 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
27/05/2018