BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 12,297 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 12, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 3.80 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 4.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Chánh, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 290 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2018
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 129.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/08/2018