BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 10,938 bất động sản.
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 35000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 26800.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 40.25 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 10 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 40000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 880 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 288 m²
Quận/Huyện : Tân Phú, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 20000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Tân Bình, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 25000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 35000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 70.2 m²
Quận/Huyện : Quận 8, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 55000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 40000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 20000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Gò Vấp, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 36000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
19/12/2018
Mức giá: 29000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
19/12/2018