BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà riêng tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng 7,594 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 26.19 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 30.56 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 65.51 Triệu/tháng
Diện tích: 880 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 91.71 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 39.3 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 65.51 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 120.09 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 23.1 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 23.1 Triệu/tháng
Diện tích: 98 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 440 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 700 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
08/12/2016