Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 90 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
26/07/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 62 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/07/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/07/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/07/2017