Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 202 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 28 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75.9 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: 4.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 22 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 57.6 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/01/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/01/2017