Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 94 bất động sản.
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 155.8 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
17/03/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 7000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
16/03/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
15/03/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 1.80 Tỷ/tháng
Diện tích: 27 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/03/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/03/2018