Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 206 bất động sản.
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 173 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 136 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
04/12/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75.9 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/12/2016
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/12/2016