Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 105 bất động sản.
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 9 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 32 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/04/2019