Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 199 bất động sản.
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 75.9 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 3.5 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/10/2016
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 299 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/10/2016
Mức giá: 4.00 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/10/2016