Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 95 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
12/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 83 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: 1.98 Tỷ/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
05/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/12/2018
Mức giá: 2.12 Tỷ/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/12/2018