Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 121 bất động sản.
Mức giá: 20000.00 Tỷ/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
24/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: 6 Triệu/tháng
Diện tích: 38.5 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 2145 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2017
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
11/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
10/02/2017
Mức giá: 1.5 Triệu/tháng
Diện tích: 15.75 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
10/02/2017
Mức giá: 4 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
08/02/2017
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
07/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/02/2017
Mức giá: 6.8 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
06/02/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 57.6 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/02/2017
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 57.6 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/02/2017
Mức giá: 3.4 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
03/02/2017