Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 90 bất động sản.
Mức giá: 1 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 52 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 5 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 50.4 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/02/2019
Mức giá: 9.5 Triệu/tháng
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
14/02/2019
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/02/2019
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
13/02/2019