Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Quận Bình Tân. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Bình Tân 123 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 45 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
25/05/2018
Mức giá: 2 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
23/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
22/05/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 336 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
21/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: 3 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
20/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
19/05/2018
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Bình Tân, Hồ Chí Minh
18/05/2018