BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 32,401 bất động sản.
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 382 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 340 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 30 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 760 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 92 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 146 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 115.5 Triệu/tháng
Diện tích: 90.3 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 230 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 24 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 79.8 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/10/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 260 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/10/2018