BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 10,159 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 198 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 145 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 166 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 820 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 115 Triệu/tháng
Diện tích: 850 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 12 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
04/08/2021