BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 28,825 bất động sản.
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 4, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 305 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 196 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 252 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 210 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 35.7 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 88.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
18/06/2019