BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 27,232 bất động sản.
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 11, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 129.2 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 324 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 154 Triệu/tháng
Diện tích: 296 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 220 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 113 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 18.10 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 640 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 195 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 900 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 408 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
23/02/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
23/02/2019