BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 27,775 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 36 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 272 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 382 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 420 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 273 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 139 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 240 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 111 m²
Quận/Huyện : Quận 7, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 220 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
12/12/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
12/12/2019