BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê nhà mặt phố tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt phố 36,330 bất động sản.
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 157.5 Triệu/tháng
Diện tích: 319 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 6.5 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 136.5 Triệu/tháng
Diện tích: 1100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 382 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 170 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 73.5 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 147 Triệu/tháng
Diện tích: 264 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 42 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 250 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
14/12/2018