Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao ốc Sông Đà Tower

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Cao ốc Sông Đà Tower. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Dự án: Cao ốc Sông Đà Tower 26 bất động sản.
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
17/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
15/12/2018
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 7.5 Triệu/tháng
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
14/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
13/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
10/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/12/2018
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
06/12/2018
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
04/12/2018
Mức giá: 15.59 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
29/11/2018