Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Cao Thắng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Cao Thắng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Cao Thắng 280 bất động sản.
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 89.18 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 43.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 76.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 84 Triệu/tháng
Diện tích: 110.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 234 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 160 Triệu/tháng
Diện tích: 234 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 71.26 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 45.07 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 79.77 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 135.45 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 94.5 Triệu/tháng
Diện tích: 131.1 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 71.26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 102.65 Triệu/tháng
Diện tích: 131.1 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 128 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 102.62 Triệu/tháng
Diện tích: 131.1 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017
Mức giá: 149.66 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/07/2017