Cho thuê nhà mặt phố theo đường tại quận 3

Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Cao Thắng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Cao Thắng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Cao Thắng 275 bất động sản.
Mức giá: 200.43 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 91.8 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 289 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 450 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 276 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 43.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 192 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 71.26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 71.26 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 201.42 Triệu/tháng
Diện tích: 157.5 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
25/04/2017