Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Cao Thắng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Cao Thắng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 3. Đường/Phố: Cao Thắng 133 bất động sản.
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 86.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 78 Triệu/tháng
Diện tích: 310 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 320 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 50.4 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
09/07/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 43.2 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 138 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
08/07/2020
Mức giá: 138 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 200 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 300 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 289.38 Triệu/tháng
Diện tích: 156.6 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 66.78 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/07/2020
Mức giá: 105 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 3, Hồ Chí Minh
07/07/2020