Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Đào Duy Từ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Đào Duy Từ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Đào Duy Từ 20 bất động sản.
Mức giá: 63 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
30/03/2017
Mức giá: 59 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 104.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/03/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 417 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 59.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 69 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 104.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/03/2017
Mức giá: 29.58 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 73.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 73.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
14/03/2017
Mức giá: 27 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
13/03/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 47 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
11/02/2017
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 46 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
20/01/2017