Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Điện Biên Phủ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Điện Biên Phủ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Điện Biên Phủ 57 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 92 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 56 Triệu/tháng
Diện tích: 294 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 74 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 117.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/06/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 144 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 162 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 33 Triệu/tháng
Diện tích: 117.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/06/2017
Mức giá: 39 Triệu/tháng
Diện tích: 156 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/06/2017