Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường 3/2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường 3/2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: 3/2 602 bất động sản.
Mức giá: 133.62 Triệu/tháng
Diện tích: 104 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 67.97 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 180 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 98 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/10/2017
Mức giá: 51 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 40 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 135 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 227.5 Triệu/tháng
Diện tích: 209 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/10/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/10/2017