Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường 3/2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường 3/2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: 3/2 607 bất động sản.
Mức giá: 133.56 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: 124 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 95.17 Triệu/tháng
Diện tích: 113.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 150 Triệu/tháng
Diện tích: 119 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 43 Triệu/tháng
Diện tích: 190 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 66.92 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 84 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
29/06/2017