Cho thuê nhà riêng tại Đường 3/2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường 3/2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: 3/2 83 bất động sản.
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 55.66 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 90.1 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/02/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 210 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
22/02/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 79 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 57 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 51.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 81.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 800 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 165 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
21/02/2017