Cho thuê nhà riêng tại Đường 3/2

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà riêng tại Đường 3/2. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: 3/2 40 bất động sản.
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
28/03/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
27/03/2020
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 53.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 66 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 544 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 720 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 576 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 28 Triệu/tháng
Diện tích: 63 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 67.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/03/2020