Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Sư Vạn Hạnh 406 bất động sản.
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 71.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 160 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 67 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
24/10/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 114 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 80 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 136 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/10/2020