Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Sư Vạn Hạnh 280 bất động sản.
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 360 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 168 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 95 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 600 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 1400 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 269 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 216 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
26/01/2020
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/01/2020
Mức giá: 90 Triệu/tháng
Diện tích: 115 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
25/01/2020
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2020
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2020
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2020
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
23/01/2020