Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Sư Vạn Hạnh. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 10. Đường/Phố: Sư Vạn Hạnh 326 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 500 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 68 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
18/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 67.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 100 Triệu/tháng
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 94.6 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 103.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 85.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 96 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 102.9 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 37 Triệu/tháng
Diện tích: 77.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 38 Triệu/tháng
Diện tích: 88.2 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 81.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 30 Triệu/tháng
Diện tích: 70.95 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 92.5 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 10, Hồ Chí Minh
17/06/2019