Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Trần Bình Trọng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Trần Bình Trọng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Đường/Phố: Trần Bình Trọng 192 bất động sản.
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 350 Triệu/tháng
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 125 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 123.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 93 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 55 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 1200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 103.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 101.75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 713 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 111.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 127.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
22/06/2017