Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Trần Bình Trọng

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Trần Bình Trọng. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Đường/Phố: Trần Bình Trọng 144 bất động sản.
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 126.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
21/01/2017
Mức giá: 93 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 138 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 50 Triệu/tháng
Diện tích: 380 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 36 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 92.4 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 48 Triệu/tháng
Diện tích: 103.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 101.75 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 73 Triệu/tháng
Diện tích: 713 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 111.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 127.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 68 Triệu/tháng
Diện tích: 116 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 65 Triệu/tháng
Diện tích: 126 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 128.8 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 75 Triệu/tháng
Diện tích: 126.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 72 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
20/01/2017