Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Châu Văn Liêm

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê nhà mặt tiền tại Đường Châu Văn Liêm. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 5. Đường/Phố: Châu Văn Liêm 48 bất động sản.
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 112.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 89 Triệu/tháng
Diện tích: 252 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 85 Triệu/tháng
Diện tích: 415 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 120 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 111.8 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 96.6 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 118.25 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 44 Triệu/tháng
Diện tích: 81 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 64 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 40 Triệu/tháng
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 90.74 Triệu/tháng
Diện tích: 117 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
28/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 109.2 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 480 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 200 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
27/04/2017
Mức giá: 110 Triệu/tháng
Diện tích: 630 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 52 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
26/04/2017
Mức giá: 45 Triệu/tháng
Diện tích: 132 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 49 Triệu/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/04/2017
Mức giá: 91.18 Triệu/tháng
Diện tích: 110.5 m²
Quận/Huyện : Quận 5, Hồ Chí Minh
25/04/2017