BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 50,394 bất động sản.
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 7 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 61 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 22 Triệu/tháng
Diện tích: 59 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 102 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 27.5 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 60 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 58 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 32 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 26 Triệu/tháng
Diện tích: 89 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 42 Triệu/tháng
Diện tích: 130 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 88.5 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 104 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 88 Triệu/tháng
Diện tích: 201 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 62 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 72 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019
Mức giá: 74 Triệu/tháng
Diện tích: 185 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
25/05/2019