BẤT ĐỘNG SẢN THEO KHU VỰC

Cho thuê căn hộ chung cư tại Tp.HCM

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư 42,877 bất động sản.
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 71 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 20 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 20.9 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 20.05 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 18.5 Triệu/tháng
Diện tích: 103 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 19.5 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 73 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 13.36 Triệu/tháng
Diện tích: 48 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 20.04 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 97 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 82 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 17.82 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 11 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 20.05 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 2, Hồ Chí Minh
28/10/2016