Cho thuê căn hộ chung cư tại quận 1

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 933 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 35 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 49 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 54 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 53 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 142 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 17.5 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 112 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 23 Triệu/tháng
Diện tích: 106 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
04/03/2021