Cho thuê căn hộ chung cư tại quận 1

Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 2,648 bất động sản.
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 5.5 Triệu/tháng
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 1.70 Triệu/m²/tháng
Diện tích: 95 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 93 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 12.5 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 16.7 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 18 Triệu/tháng
Diện tích: 100 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 70 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 176 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 88 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 78 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 86 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 91 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/10/2016