Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 1

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Quận 1. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Quận 1 505 bất động sản.
Mức giá: 14 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 75 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
30/07/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 135 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 24 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 25.2 Triệu/tháng
Diện tích: 140 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 15 Triệu/tháng
Diện tích: 77 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 90 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 16 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 12 Triệu/tháng
Diện tích: 80 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 13.5 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 80.5 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 17 Triệu/tháng
Diện tích: 110 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 85 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 76 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
30/07/2021
Mức giá: 10 Triệu/tháng
Diện tích: 105 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/07/2021
29/07/2021
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
29/07/2021
Mức giá: 16.5 Triệu/tháng
Diện tích: 87 m²
Quận/Huyện : Quận 1, Hồ Chí Minh
28/07/2021