Cho thuê căn hộ chung cư tại huyện cần giờ

Cho thuê căn hộ chung cư tại Huyện Cần Giờ

Tìm kiếm theo các tiêu chí: Cho thuê căn hộ chung cư tại Huyện Cần Giờ. Tỉnh/Tp: Hồ Chí Minh. Quận/Huyện: Cần Giờ 37 bất động sản.
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 35 Triệu/tháng
Diện tích: 55 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
26/05/2017
Mức giá: 29 Triệu/tháng
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 107 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 94 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
24/05/2017
Mức giá: 1.90 Tỷ/tháng
Diện tích: 99 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
23/05/2017
Mức giá: 19 Triệu/tháng
Diện tích: 60 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
22/05/2017
Mức giá: 8 Triệu/tháng
Diện tích: Không xác định
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
19/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
18/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 120 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/05/2017
Mức giá: 31 Triệu/tháng
Diện tích: 65 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
17/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 108 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 70 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
15/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 38 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
14/05/2017
Mức giá: 25 Triệu/tháng
Diện tích: 25 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
12/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 50 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/05/2017
Mức giá: 13 Triệu/tháng
Diện tích: 150 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/05/2017
Mức giá: Thỏa thuận
Diện tích: 56 m²
Quận/Huyện : Cần Giờ, Hồ Chí Minh
09/05/2017